Providing Privacy, Security & Quality

Privacy

Privacy betreft het beschermen van de integriteit en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers, klanten en partners.

Security

Security gaat over het waarborgen van integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van data en dataverwerkende systemen.

Quality

Kwaliteitsborging is een belangrijke voorwaarde om privacy, security en juridische kaders te borgen.

Privseq

In mei 2022 is PrivseQ opgericht door Maaike Werson waarbij zij haar ervaring als privacy / security consultant graag inzet om bedrijven te helpen haar doelstellingen te behalen.

Privacy, security en kwaliteit zijn aspecten die naast een juridisch kader een groot aandeel hebben in het beheersen en beheren van risico’s voor een onderneming. We hebben gezien dat keuzes die bedrijven maken met de invulling van deze kaders vaak worstelen met de implementatie, omdat niet altijd duidelijk is welk risico zij nu kan dragen, wie het eigenaarschap heeft daarover en hoe deze risico’s kunnen worden gemitigeerd naar een acceptabel risico (risk appetite). Deze ervaringen nemen we graag mee om uw bedrijf verder te helpen deze risico’s te beheersen, onafhankelijk van de grootte van uw bedrijf zodat u zich alleen hoeft te richten op het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen.