Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geactualiseerd op 30 april 2024.

PrivseQ B.V., gevestigd aan Count Basiegracht 9, 5629 RC te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
We vinden jouw privacy erg belangrijk en we zorgen dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen. 
Heb je vragen, dan helpen we je graag. Je kunt ons bereiken via info@privseq.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PrivseQ B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@privseq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PrivseQ B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bereiken via e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
PrivseQ B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten welke worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van PrivseQ B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PrivseQ B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@privseq.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
PrivseQ B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken maar dit doen wij alleen met jouw schriftelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor onze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PrivseQ B.V. maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Deze website maakt gebruikt van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Google Analytics
PrivseQ B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PrivseQ B.V. bij de Google- zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan PrivseQ B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes aan te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
PrivseQ B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via PrivseQ B.V. verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

reCAPTCHA
PrivseQ B.V. maakt gebruik van reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie vindt u op de website van Google onder de privacyverklaring

Wil je reCAPTCHA om deze reden liever niet gebruiken, dan kun je van de optie gebruik maken om direct een email te sturen via info@privseq.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PrivseQ B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@privseq.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

PrivseQ B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PrivseQ B.V. vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PrivseQ B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je het idee hebt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan z.s.m. contact op met info@privseq.nl.