Quality

Kwaliteitsborging is een belangrijke voorwaarde om privacy, security en juridische kaders te borgen. Bedrijfsprocessen en daarbij behorende documentatie en ondersteuning zijn van groot belang voor uw organisatie om te kunnen voldoen aan deze kaders. Daarin leveren we het volgende portfolio:

  • Kwaliteitsassessments en 0-metingen tegen vastgestelde normenkaders als ISO9001

  • Afstemmen en vaststellen van de risk appetite en de daarop volgende risicoanalyse methodiek, uitvoeren van risicoanalyses en borgen van acties uit het risicoregister van het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS)

  • Integratie van management systemen waardoor een audit voldoende borging geeft aan meerdere managementsystemen. (Privacy, Security en Quality)

  • Opstellen, implementeren en borgen van procesbeschrijvingen en KPI’s voor kwaliteitscontroles

  • Ondersteuning van de organisatie door het leveren van een tijdelijke:
    – Kwaliteitsmanager
    – QM as a service

  • Ondersteuning van Certificeringstrajecten ISO9001